કહો તો

March 8th, 2007 by pravinash Leave a reply »

images33.jpg  વાણીનો  વિલાસ છે કે  વિલાસી વાણી છે

         વાદળામાં વરસાદ છે કે  વરસી રહ્યાં વાદળા છે

         કેરીમાં  ગોટલો છે કે  ગોટલામાં  કેરી  છે
 
         તનમાં અહંકાર છે કે  અહંકાર  તનનો  છે
 
         સમતા સહજ છે  કે  સહજતામાં  સમતા છે

         માધુર્યભરી  વાણી  છે કે  વાણીમાં મધુરતા  છે

         અજવાળાં વ્યાપ્યા છે કે વ્યાપકતામાં અજવાળું  છે

         રાગમાં   અનુરાગ છે  કે  અનુરાગનો રાગ   છે

         ઈર્ષ્યામાં  દ્વેષ  છે  કે  દ્વેષમાં  ઈર્ષ્યા  છે

          અસંતોષ  જીવનમાં  છે કે  જીવનનો  અસંતોષ છે

          હાજરીમાં  ગેરહાજરી  છે કે  ગેરહાજરીમાં  હાજરી  છે

          ટેટામાં વડ  છે કે  વડ પર ટેટા  છે

          ઉંઘમાં જાગે  છે કે  જાગતો  ઉંઘે  છે

          વહાલ  વરસે  છે કે  વરસી  રહ્યું  વહાલ  છે

          અંતરનાં  અંતર  છે કે  અંતર  અંતરમાં છે

           ખુશી  મિલનમાં છે કે  મિલનથી  ખુશી  છે

           માનવી  માનવ  બને કે હર માનવી  માનવ છે 

Advertisement

3 comments

 1. says:

  Very nice and very puzzling. If we can solve this puzzle we made it.
  To add one more to it.
  Shabdoni chalbaji che ke chalbajiman shabdo che.

 2. says:

  ery nice and very puzzling. If we can solve this puzzle we made it.
  To add one more to it.
  Shabdoni chalbaji che ke chalbajiman shabdo che.

 3. says:

  It is good, keep it up. I hope if everyone can think on this.

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.