તું ક્યાં નથી

March 7th, 2007 by pravinash Leave a reply »

images4.jpg

   જ્યાં જ્યાં નજર હું ઠેરવું
     બસ તારી ભવ્યતા દેખું
     તું ક્યાં નથી તું ક્યાં નથી
     એ  જાણવાને  હું  મથું
     સૃષ્ટિના  કણ   કણમાં
     તારું અસ્તિત્વ છાઈ રહ્યું
     પત્રમાં   ફળ  ફૂલમાં
     કુદરત બની છવાઈ ગયું
     તું ક્યાં નથી તું ક્યાં નથી
     એ   જાણવાને  હું  મથું
     સિંધુમાં  બિંદુ  બની તું
     આભને પામવા મથી રહ્યું
     મસ્તી પૂર્વક મોજાં માંહી
     પ્રચંડ  રૂપે  છાઈ  રહ્યું
     તું ક્યાં નથી તું ક્યાં નથી
     એ  જાણવાને  હું  મથું
      ઉન્નત મસ્તકે પર્વત રૂપે
      સ્થિર  થઈ  ઉભો  રહ્યો
      ઉર્ધ્વગામી થઈ જીવનમાં
       હાથ હલાવી  કહી  રહ્યો
       તું ક્યાં નથી તું ક્યાંનથી
       એ  જાણવાને  હું  મથું
       શક્તિ તારી અણકલ્પ્યને
       અમાપ  રૂપે  પ્રવર્તતી
       અકળ તું  અણમોલ  તું
       અજોડ તું  અવિનાશી તું

Advertisement

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.