સમય

May 2nd, 2007 by pravinash Leave a reply »

0ckkocacr254sca60enk6caoybbs1cagd6hixcaw6jwjvca0bcz3hca8qx2oeca9cp5decap810v6caqm7jajcakh8n2bcagot2nica26ianmca7z6yiicay88qd4caz2q2pmcaeiijpqcakhjnzl.jpg  

  ન  કાનો  ન  માત્રા   સરળ  સમય
    પાણીના રેલાની જેમ  સરતો  સમય
    એકલતામા કદી ન  મુંઝાતો   સમય
    ભીડમા ન અટવાતૉ અથડાતો સમય
    અંધારે  દિશા  શોધી  શકતો  સમય
    અજવાળે   આલિંગતો સ્પષ્ટ  સમય
    સુખમા  ભાસે  ટૂંકો  ઝડપી   સમય
    દુઃખમાં કદી ન ખૂટતો કપરો  સમય
    બાંધ્યો ન  બંધાતો  આઝાદ  સમય
    જવાનીમા ભાનભૂલેલ ઉછંગ  સમય
    પુખ્તવયે ખોડંગાતો ઠોંસાખાતો સમય
    જન્મટાણે પોંખાતો અધીરો     સમય
    પ્રથમમિલનની યાદનો મધુરો સમય
    રજાની મઝા માણતો રંગીલો  સમય
       કદી સમજદાર
            કદી મઝેદાર
                 કદી યાદગાર
      જિવનની હરપળ, હરઘડી, હરશ્વાસે
       સાથ નિભાવતો કિંમતી સમય
                                   

Advertisement

1 comment

 1. says:

  કદી સમજદાર
  કદી મઝેદાર
  કદી યાદગાર
  જિવનની હરપળ, હરઘડી, હરશ્વાસે
  સાથ નિભાવતો કિંમતી સમય….
  ****************************
  સમય છે, સમયને જાણાતા શીખો,
  નદીછે, નદીના પ્રવાહને જણાતા શીખો..

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.