Archive for the ‘ભજનો’ category

સ્ત્રીની કહાણી

December 16th, 2010

સ્ત્રીની  કહાણી નરવી સુહાની

સ્ત્રી જીવને ત્રણવાર વિંધાણી

નાનપણમા કાન વિંધાયા

લિમડાની સળી ખોસાણી

કન્યા બનીને નાક વિંધાણું

હીરાની સુંદર જડ જડાણી

નવોઢા બની સાસરે સમાણી

પિયુના પ્યારમા હૈયું વિંધાણું

ત્રણ વાર જીવનમા  વિંધાણી 

હૈયેથી કદી ‘ઉફ’ ન સેરવવાની

આ છે સ્ત્રીની રમણિય કહાની

શ્રીજીનું મુખારવિંદ

October 27th, 2010

 

 મનડું મોહ્યું મારું સુંદર શ્રીજીનું મુખારવિંદ

 આંખડી મુંદુ જ્યારે દીસે શ્રીજીનું મુખારવિંદ

ડગલે પગલે સમરું સુંદર શ્રીજીનું મુખારવિંદ

સેવામા મુજને હરદમ દીસે શ્રીજીનું મુખારવિંદ

સાન ભાન હું ભૂલી નિરખી શ્રીજીનું મુખારવિંદ

બંસી અધરોની સમીપે પામે શ્રીજીનું મુખારવિંદ

શરણે શ્રીજીને આવી હોંશે નિરખું મુખારવિંદ

અપનાવે  દાસીને ભવતારે શ્રીજીનું મુખારવિંદ

हरि राखे हरि तारे

September 20th, 2010

 हरि राखे हरि तारे

 हरि राखे हरि तारे

हरि राखे तो   डर काहेको

काहे तू शोर मचावे

हरि राखे हरि तारे

हरि शरणमे जाके देखो

बाल न होंगे  बांको

हरि राखे हरि तारे

भक्तकी लाज हरिकी चिंता

वो है  पालक जगतका पिता

हरख हरख गुण गावे

हरि राखे हरि तारे

શાંતિપાઠ

June 11th, 2010
       ૐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते 
       पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
                 ॐ शांतिः शातिः शांतिः

 

       એ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. આ જગત અને જીવ રૂપે બ્રહ્મ પૂર્ણ છે
 એ પુર્ણ બ્રહ્મમાંથી પૂર્ણ બ્રહ્મ વૃધ્ધિ પામે છે. એ પૂર્ણ બ્રહ્મમાંથી
પૂર્ણ બ્રહ્મ કાઢી લઈએ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ જ બાકી રહે છે.

 

        सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संति निरामयाः
        सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिददुःखमाप्नुयात
 
    આ વિશ્વમાં સર્વે પ્રાણીઓ સુખી થાઓ. સર્વે પ્રાણીઓ રોગ
રહિત થાઓ. સર્વે કલ્યાણ અનુભવો. કોઈ કદાપિ દુઃખ ન પામો. 

કાનાનું ગાન

August 13th, 2009

કાના શું કરું તારું ગાન

તું માને યા ન માન

તેં ચોર્યું મારું ભાન

તું માને યા ન માન

ગોપીઓની તેં નીંદ ચુરાવી

સુદામાથી મૈત્રી બનાવી

હરદમ ગુંજે ગીતા ગાન

તું માને યા ન માન

તારા પ્યારમા સુધબુધ ખોઈ

દર્શન માટૅ દોડી આવી

તારા ચરણમા શાંતી પામી

તુ માને યા ન માન

અભ્યાસ વૈરાગ્ય ભર્યું જીવન

જન્મ મ્ર ત્યુનું છૂટે બંધન

હું આવી તારે શરણ

તુ માને યા ન માન

તેં ચોર્યું મારું ભાન

તું માને યા ન માન

ગુરુ પૂર્ણિમા

July 7th, 2009

गुरु हमारे मन मंदिरमे गुरु हमारे प्यार

सारे विश्वका वो है दाता नारायण भगवान

ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव

गुरु हमारे तन मन सब है गुरु हमारे प्राण

ज्ञान भक्तिका वो है दाता नारायण भगवान

ॐ गुरुदेव गय गुरुदेव

गुरु हमारे धन-दौलत है गुरु हमारे प्यार्

सारे विश्व को ज्ञान प्रदाता नारायण भगवान

ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव

મધુરાષ્ટકં

May 3rd, 2008

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
ह्रदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं

वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं

वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरोः पादौमधुरौ
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं महुराधिपतेरखिलं मधुरं

गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं

करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं
वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं

गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं

गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं
ईष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं

गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिमधुरा सृष्टिमधुरा
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं

इति श्रीमद वल्लभाचार्य विरचितं मधुराष्टकं संपूर्णम

શ્રદ્ધા –શંકા

March 9th, 2008

બંનેની રાશી એક છે.

શ્રદ્ધા તારે છે.

શંકા ડૂબાડે છે.

શ્રદ્ધા આવશ્યક છે.

શંકા અનાવશ્યક છે.

શ્રદ્ધા સહારો છે.

શંકા સિતારો છે.

શ્રદ્ધામાં શંકાને સ્થાન નથી.

શંકા હોય ત્યાં શ્રદ્ધા ઢુંકતી નથી.

શ્રદ્ધા વાતાવરણ પવિત્ર બનાવે છે.

શંકા મલિનતા પ્રસરાવે છે.

શ્રદ્ધા કૃપાપાત્ર બનાવે છે.

શંકા ને અને કૃપાને બાપે માર્યા વેર છે.

શ્રદ્ધાથી દોષ કશો દૂર ભાગે છે.

શંકા દોષોને પોષે છે.

શ્રદ્ધા વિનાનો માનવી પામર છે.

શંકાશીલ માનવી જીવિત મૃત સમાન છે.

શ્રદ્ધા અર્પણ , તર્પણ અને સમર્પણ થી વૈભવ શીલ બને છે.

શંકા ઈર્ષ્યા , નીંદા અને તુલનાથી દુષિત બને છે.

શ્રદ્ધા સર્જનની જનેતા છે.

શંકા વિસર્જનની સાક્ષી છે.

શ્રદ્ધા————- સંતોષ

શંકા ————અસંતોષ

રાધા

March 6th, 2008

હરખ ઘેલી રાધા          images21.jpg

રાધા ઝુમી ઉઠી કે નયનોએ કૃષ્ણ નિરખ્યા
હરખે ફૂલી ઉઠી ને ઝાંઝર રણકી ઉઠ્યા

ગોકુળમાં રાધાનો કૃષ્ણ ખોવાણો
ગોપીઓના ઘરમાં જઈને ભરાણો
ગોવાળો સંગે વંઠેલ કે નયનોએ કૃષ્ણ નિરખ્યા

રાધાને માખણ ખાતા કૃષ્ણ દેખાણો
બેઉ હાથે માખણ ચોર મંડાણો
હૈયું હરખી ઊઠ્યું કે નયનોએ કૃષ્ણ નિરખ્યા

રાધાએ કૃષ્ણ વિશ્રામ ઘાટે ભાળ્યા
પાણીની હેલ ચઢાવતા માણ્યા
અંગ અંગ ભિંજાઈ ઉઠી કે નયનોએ કૃષ્ણ નિરખ્યા

રાધા કૃષ્ણ સંગે રાસ રમંતી
મધુવનમાંહી હસી ઘેલી ખલતી
ચાંદનીમાં ભાન ભૂલી કે નયનો એ કૃષણ નિરખ્યા

તુલસીદાસ

December 1st, 2007

તુલસી યે સંસારમેં પંચ રત્ન હૈ સાર
હરિભજન અરૂ સંતમિલન, દયા દાન ઉપકાર

તુલસી પર ઘર જાય કે દુઃખ ન કહીયે રોય
માન ગુમાવે આપનો બાંટ ન લેવે કોય

તુલસી નીચે જનનસે બનેન ઉંચો કામ
મઢત નગારા ના બને ચૂહા કેરો ચામ

એક મૃગકે કારને ભરત ધરી તીન દેહ
તુલસી ઉનકી ક્યા ગતિ ઘરઘર કરત સ્નેહ

આવત હી હરખે નહી નૈનન નહી સ્નેહ
તુલસી વહાં ન જાઈએ કંચન બરસત મેહ

પાપપુણ્ય છુપછુપ કરો સોવત કરો કે જાગ
તુલસી કબ લગ છુપ રહે ઘાસ ઘુસાઈ આગ

તુલસી વહાં ન જાઈએ જહાં ન કહે કે ‘આવ’
ઘાસ બરાબર જાનીએ ક્યા રાજા ક્યા રાવ

તુલસી ઉનકી કોન ગત બોલત બિના બિચાર
કટત પરાઈ આતમા કટ જિહવા તલવાર

તુલસી યહિ તીન લોકમેં કો જાને તન પીડ
હ્રદય જાને આપકા કો જાને રઘુવીર

કંચન તજવો સુલભ હૈ સુલભ ત્રિયાકો નેહ
નિંદા સ્તુતિ ત્યાગવો તુલસી દુર્લભ એહ

તુલસી નિજ કીર્તિ ધરે પરકી કીર્તિ ધોય
તીનકે મુખ મસી લાગહી મીટે ન મરીએ ધોય

તુલસી જગમેં યું રહો જ્યું જિહવા મુખમાંહિ
ઘી ઘણા ભક્ષણ કરે તો ભી ચીકની નાહિ

નીચ નીચાઈ ના તજે જો પાવે સતસંગ
તુલસી ચંદન લપટકે વિષ નહિ તજે ભુજંગ

તુલસી કહે કે રામ ધન નહિ ખરચે નહિ ખાય
માખી મધ ભેગું કરી ઉડકે જાય

વાહ વાહ

તુલસી તેરી બાત પઢી લીખી સોહાય
જો તલભર આચરું મેરો જનમ સફલ હો જાય

રામજીસે

માંગુ કૃપા તુલસી તેરી બાત મોકો ભાય
બસ હૈ એક પ્રાર્થના મોકી નિંદર ઉડાય

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.