સલાડ ડ્રેસિંગ

February 27th, 2007 by pravinash Leave a reply »

images7.jpgimages80.jpg

     ચિત્રકામ
     ચિત્રકામનો વર્ગ હતો. આજનો વિષય હતો શાકભાજી અને
   ફળ.ટીકલુ નામ પરથી જ ગુણ વરતાઈ ગયા હશે. એક
   નંબરનો તોફાની બારકસ.  એક વાતમાં તમે અને હું બંને
   સંમત થઈશું. ભણવામાં તથા ચિત્રકળામાં પાવરધો.
     સરસ મઝાની કાપેલાં શાકભાજી તથા ફળની રચના
   કરતું ચિત્ર દોર્યું. ચિત્રકળાના શિક્ષકે વર્ગમાં ફરતા તેની
   આંખોથી નોંધ લીધી. તેના ચિત્ર ઉપર મનોમન વારી ગયા.
     દસ મિનિટ પછી ફરી આંટો મારતા હતા ત્યારે આશ્ચર્યમાં
   ગરકાવ થઈ ગયા. અરે ટિકલુ ‘તારા ચિત્રને તેં શું કર્યું?’
  પૂરા આદરભાવથી ટિકલુએ જવાબ આપ્યો. ‘મને થાઊસન્ડ
   આઈલન્ડ   સલાડ ડ્રેસિંગ’ ખૂઉઉઉઉઉઉબ ભાવે છે.
    મેં મારા ચિત્ર ઉપર ભરપૂરથી નાખ્યો. કહેવાની જરૂર
   નથી ટિકલું અમેરિકામાં નાનપણથી મોટો થયો છે.

Advertisement

3 comments

 1. says:

  haa haa haa haa
  saras majhaa aavee gai

 2. says:

  તમે ખરેખર શિષક તરીખે તમારી ફરજ બજાવો છો. તમારા જેવા શિષકની આ દેશમાં ખુબ જરૂર છે.

 3. says:

  મઝા આવી ગઈ સલાડ ડ્રેસિંગમાં

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.