શું થઈ ગયું

February 24th, 2007 by pravinash Leave a reply »

images85.jpg

શું  થવાનું  હતું  ને  શું  થઈ  ગયું
   શું  મેળવવું  હતું ને શું  મળી ગયું
   કેડી પર ચાલવું હતું વગડે જઈ ચડી
   ભોમિયા વિણ ભમવું હતું ભૂલી પડી ગઈ
   ઝરણાં સમ વહેવું હતું વેરાન થઈ ગઈ
   વૃક્ષ બની ઝુમવું હતું પાનખર આભડી ગઈ 
   હિમાચ્છાદિત શિખરે થીજવું હતું ઓગળી ગઈ
   મહાસાગરે મહાલવું હતું કિનારે જઈ ચડી
   આભલે ઉડવું હતું ધરતી પર પટકાઈ પડી
   ભ્રમર ગીત ગાવું હતું ફૂલે બિડાઈ ગઈ
   ગુલાબ થઈ નિખરવું હતું ગજરે ગુંથાઈ ગઈ
   નિર્દોષ બાળા રહેવું હતું જુવાન થઈ ગઈ

Advertisement

2 comments

  1. says:

    બહુ જ સરસ ભાવ

  2. says:

    શું થઈ ગયું ? (થઈ ગયા પછીજ ખબર પડે ,કે શું થઈ ગયું એનું નામ જિંદગી!!)

    શબ્દ લય અને પ્રાસનો મેળ અદભુત છે.

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.