વરસાદ

June 17th, 2007 by pravinash Leave a reply »

  નાનકોઃ   મા વરસાદ આવે છે.
      માઃ      {કાનમાં જરાક બહેરી}
            કોનો સાદ આવે છે? મને સંભળાતું નથી.
     નાનકોઃ    મા,મને છત્રી આપ.
      માઃ         હા, બેટા સોળ દુ બત્રી.
     નાનકોઃ    મા, ધ્યાન આપ અને બરાબર સાંભળ.
       માઃ        લે બરાબર કહું છું. સાંકળ વાસી દીધી છે.
     નાનકોઃ    થાકી ને. સારું મા હું હવે કાઈ નહી બોલું.
       માઃ        સારું બેટા, તું સૂઈજા હું તને ઓઢાડું.
     નાનકોઃ    હારી થાકીને વરસાદમાં પલળતો ઘર
                    બહાર દોડી ગયો.
                     છત્રી લેવાનું સાવજ વિસરી ગયો.

Advertisement

1 comment

  1. says:

    it’s very cute joke !!

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.