પંચશીલ

June 11th, 2007 by pravinash Leave a reply »

 ૧.     તમને અને તમારા પરિવારને પ્યાર કરો.
 ૨.     તમારા પર વિશ્વાસ રાખો.
 ૩.     જ્ઞાન અને વિદ્યા નો આદર અને આગ્રહ રાખો.
 ૪.     જિંદગી સૌજન્ય અને પ્રમાણીકતાથી ભરો.
 ૫.     જિંદગીનું નામ છે પરિવર્તન, આવકારો.    

Advertisement

3 comments

 1. says:

  life is like river , flow is moving on ! do not stop until you hit the occean( destination)..
  live the life with honesty, love respact , and just give and give!! it’s may reward with trasure.. but do not look for it.

 2. says:

  It’s hard to be firm on this 5 points in reality for 100%. (it’s my own opinion)

 3. says:

  Needs to be done without any pressure, like a flowing river which encounters many obstacles in its way.

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.