પરણવું–બાળક–કૂતરો

May 12th, 2010 by pravinash Leave a reply »

અમેરિકામા કુતરાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. ભલેને

પતિ યા બાળકો ન હોય કૂતરા એક યા બે જરૂર.

બહુ મથામણ કરી આનું કારણ શોધવા અને સમજવા.

અંતે તારણ કાઢ્યું.

૧. ગમે ત્યરે તમે નોકરી પરથી ઘરે આવો હિસાબ ન માગે.

૨.તેની હાજરી હોય તો તાકાત છે કોઈ તમારા ઘર પર બૂરી

     નજર નાખે.

૩. તમને બીન શરતે પ્યાર કરે.

૪. ગમે ત્યારે ફરવા જવા માટે તૈયાર.

૫. પ્યારથી બોલાવો તો પૂંછડી પટપટાવતો આવે.

૬. કાઢી મૂકો કે ભાગી જાયતો ભાગ ન માગે.

૭. પત્નીની માફક ‘હું મરું પછી તમે પરણશો એવો

     સવાલ ન પૂછે.

૮. તમે કઈ ગાડીમા બેસાડી ફરવા લઈ જાવ છો. તેની પરવા

     ન કરે.

૯. તેને નામની પરવા નહી. હની કહો કે દુશ્મન તમને પ્રેમ કરે.

૧૦. નાના બાળકની માફક ૨૪ કલાકની નોકરી નહી.

૧૧. પત્નીની કચકચ નહી.

૧૨. બાળકની જવાબદારી નહી.

     જો કૂતરો રાખવાના આટલા બધા ફાયદા હોય તો શામાટે

પરણે, પસ્તાય યા  બાળક જણે .

Advertisement

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help