આજે રજા છે

August 21st, 2010 by pravinash Leave a reply »

આજે રજા છે, સોફા પર લાંબા ટાંટિયા ફેલાવી સૂતેલો

અમર વિચારી રહ્યો હતો.

ત્યાં અમી આવી અને કાગળ હાથમા થમાવી કહે

૧. મારે આજે વાળ કપાવવાની અપોઇટમેંટ છે.

૨. એના ઉઠે એટલે ડાઈપર બદલી દૂધ અાપજે.

૩. ગાર્બેજ પિકઅપ છે બહાર મૂકજે.

૪. મારી ગાડીમા ગેસ ભરાવી સાફ કરાવજે.

૫. હું તારી ગાડી લઈ જાંઉ છું.

૬. મારા માટે પ્લિઝ, ચા બનાવી રાખજે.

૭. લોન કાપવાવાળાએ ‘એજીંગ’ સરખું નથી કર્યું તે —

 ૮. ૯.—

       અમર આગળ ન વાચી શક્યો. 

Advertisement

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help