‘નો’ ને બદલે ‘છો’

August 17th, 2010 by pravinash Leave a reply »
      
Go to fullsize image
     નોકરી વગરનો બેકાર માણસ કરે તો પણ શું કરે. ભગવાનને ફરિયાદ કરી.
હે ભગવાન તું કેટલો દયાળુ છે. તારી સેવાપૂજા હું નિયમિત કરું છું. તું કહે તે ભેટ
ધરીશ. બસ, એક નોકરી આપને.
             ભગવાને વિનંતિ સાંભળી ને બીજે દિવસે છોકરી મળી. બેકાર માણસ કહે મેં
છોકરી નહી નોકરી માગી હતી. હવે તારી પણ ઉમર થઈ છે ભગવાન, તું સાંભળી
શકતો નથી.
    ભગવાન કહે તે મને એસ. એમ. એસ. મોકલ્યો હતો.’ નો’ ને બદલે ‘છો’ ટાઇપ કર્યું હતું.
Advertisement

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help