ખુલ્લા દિલે હસજો

October 19th, 2010 by pravinash Leave a reply »

 રમેશઃ        અરે યાર મેં નવું ઘર લીધું. ક્યારે આવે છે?

  દિનેશઃ     સમય મળ્યે જરૂર આવીશ.

  રમેશઃ      ફોન ક્રર્યા વગર આવી ટપક્યો. ચાલ વાંધો નહી.

                  હવે જમીને જજે.

   દિનેશઃ    તને કાંઈ ના પડાય. જમવાના ટેબલ ઉપર.

                   ઘર ખૂબ જ મોંઘુ છે નહી?

 રમેશઃ      હા. યાર.

 દિનેશઃ     જમવામા માત્ર દાળ, રોટલી અને ભાત પિરસાયા.

                યાર, શાક લાવવાના પૈસા તો રાખવા હતા.

Advertisement

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help