મૌન

June 7th, 2010 by pravinash Leave a reply »

   મૌનને મુનીઓ માણી શકે જાણી શકે

      મૌન સ્વમાં જ તૃપ્ત છે.

         મૌન ગહન છે

              મૌનની ભાષા સરળ છે.

                      મૌન માણવું એ કળા છે

                             મૌન હ્રદયની પવિત્રતા પ્રકટ કરેછે

                                   મૌનને મૌનથી માણવુ જૂજને પ્રાપ્ત છે

                                         મૌન દ્વારા અંતરમાં ડૂબકી સંભવે છે

                                                 મૌન માણો, જાણો, પિછાણો.

Advertisement

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help