ઉનાળાની ગરમીથી બચવા

April 28th, 2010 by pravinash Leave a reply »
ઉનાળાની ગરમીથી બચવાનો સરળ પથ.
વિશ્વાસ અને શ્રધ્ધા સાથે અમલમા મૂકશો
તેવી નમ્ર વિનંતિ.
પ્રાણાયામઃ ખાસ કરીને ગરમીમા સહાય રૂપ.
ચન્દ્રનાડી પ્રાણાયામ
૧. કોઈ પણ અનૂકુળ સ્થિતિમા બેસો.
પલાંઠીવાળીને, અર્ધ પદ્માસન, પદ્માસન યા વજ્રાસન
૨.  ૐ સહનાવવતુ શ્લોક બોલો.
૩. આંખ બંધ રાખવાની કોશીશ કરી, શ્વાસ ની આવન
જાવન પર ધ્યાન કેંન્દ્રિત કરો.
૪.જમણા હાથે જમણું નસકોરું બંધ કરી લાંબા શ્વાસ લેવાના
અને છોડવાના.   ૯ વખત. ( ડાબા નસકોરાથી)
શીતલી પ્રાણાયામ
૧. જીભને બંને બાજુથી વાળી નાની  નળી જેવો
આકાર કરવો.
૨. મોઢાથી ઉંડા શ્વાસ લઈ નાકેથી બહાર કાઢવો.
૩. ૯ વખત
શિતકારી પ્રાણાયામ
૧. જીભને આગળથી વાળી ઉપરના તાળવાને
સહારે રાખી ખુલ્લા મોઢે શ્વાસ લેવા.
૨. મોઢું બંધ કરી ઉચ્છવાસ બહાર નાકેથી કાઢવો.
૩. ૯ વખત
સદંતા પ્રાણાયામ
૧. ઉપર અને નીચેના દાંત સાથે રાખી બાજુમાંથી
શ્વાસ લેવો.
૨. મોઢું બંધ કરી નાકેથી ઉચ્છવાસ બહાર કાઢવો.
૩. ૯ વખત.
જો તમારે ચોકઠું, બ્રિજ કે ખોટા દાંત  હોય તો આ સદંતા
પ્રાણાયામ ન કરશો.
Advertisement

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.