” ચીલી”

July 5th, 2010 by pravinash Leave a reply »

 ટેક્સાસ વેજીટેરિયન ” ચીલી”

 સામગ્રીઃ

  ૧ ૧/૨                    કપ કીડની યા પીન્ટો બીન્સ

  ૨                             ટેબલ સ્પુન  તેલ

  ૧ ૧/૨                     કપ  જીણા કપેલા કાંદા

  ૫                                લસણની કળી  (વાટેલી)

  ૨                              સિમલા મરચા કાપેલા

   ૪                             મોટા ટામેટા જીણા કાપેલા

   ૨                             ટેબલ સ્પુન ‘બેસીલ’ વાટેલુ

    ૧                            ટેબલ સ્પુન વાટેલું જીરૂ 

   ૧/૨                       ટેબલ સ્પુન મરીનો ભૂકો

    ૫                            તેજ પત્તા 

     ૧                            ટેબલ સ્પુન ચીલી પાવડર

     ૧ ૧/૨                  ટેબલ સ્પુન મીઠુ

    ૧/૪                       કપ  સોયા સોસ

     ૧                            કપ ટીવીપી 

     ૧                            પેકેટ “ફ્રીટો લેઝ” કોર્ન ચિપ્સ

રીતઃ                    બીન્સ રાતે સરખી રીતે ધોઈ, પલાળવા

                            સવારે પ્રેશર કુકર્માં મીઠુ નાખી નરમ ચડવા દેવા

                           મોટા તપેલામાં નાખી અંદર કાપેલા કાંદા, ટામેટા અને

                            સિમલા મિર્ચ નાખી ઉકાળવા.

                                એક પછી એક બધો મસાલો નાખવો. હલાવતા રહેવું

                            પાણી પ્રમાણ સર નાખવું.

                                   બરાબર ઉકળી રહે પછી સોયા સોસ નાખી હલાવી.

                              છેલ્લે ‘ટીવીપી’  નાખી બે મિનિટ ઉકળવા દેવું. જેથી

                               તે બરાબર ચડી જાય.  

                              ખાતી વખતે એક કચોળામા પહેલા ચિપ્સ મૂકી ઉપર

                            ગરમા ગરમ ‘ચીલી. નાખી મિક્સ કરી ખાવું.

        ટેકસાસ મા ‘ચીલી” ગ્રાઉન્ડ મીટ સાથે ખવાય છે. ‘ટીવીપી’ ‘  તેના જેવો

          ઉઠાવ આપે છે.

             થોડા સમયમા ખૂબ સ્વાદિષ્ટ વાનગી તૈયાર થાય છે.

Advertisement

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help